Wednesday, September 14, 2011
Tetsu to hagane ja
Magaru, magaru, magaru.
Tetsu to hagane ja magaru,
My Fair Lady…
Sebastian Michaelis (Kuroshitsuji, episode 11)